daxma

daxma
is.
1. Daşdan, palçıqdan və s. dən tikilən təkotaqlı, balaca, alçaq, ibtidai ev. Yazıq muzdur daxmanın ortasında ah-zar ilə özünü yerə vurub ağlamağa başladı. S. M. Q.. Sitarənin daldalanmağa bir yeri yox idi, atası evinə də getməyə qorxurdu. Bunun üçün qarşısına gələn xaraba bir daxmaya soxuldu. Ç..
2. Yer altında düzəldilmiş müvəqqəti, ya daimi ibtidai mənzil; dam. Qarovulçu kvadratşəkilli bir taxta ilə yeraltı daxmanın qapısını bağlayır. M. İ.. Qara daxma – pəncərəsiz, qaranlıq daxma. Nə işıltı, nə də çıraq, nə bir qara daxma var; Hər yer bütün yiyəsizlik, hər yer bütün qalın qar. A. S..
3. Ümumiyyətlə, ev, mənzil mənasında (bəzən istehza ilə, ya zarafatla deyilir). Öz daxmanda otur. Daxmamıza gedək.
◊ Daxma qaraltmaq – yaşamaq üçün eveşik düzəltmək və içində yaşayış qurmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • daxmacıq — «Daxma»dan kiç. Yox! Bəlkə də bu torpaqdan daxmacıqda sən; Bir kitabça vərəqləyib məni anırsan?! S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • List of English words of Persian origin — As Indo European languages, English and Persian have many words of common Proto Indo European origin, and many of these cognate words often have similar forms. Examples of these include: English (Mother) and Persian (Madar), English (Father) and… …   Wikipedia

  • dakhma — /dahk meuh/, n. See tower of silence. [1860 65; < Pers; MPers dakhmak, Avestan daxma funeral site] * * * ▪ Zoroastrianism       (Avestan: “tower of silence”), Parsi funerary tower erected on a hill for the disposal of the dead according to the… …   Universalium

  • daxal — I (Bərdə, Çənbərək, Qafan, Qax, Mingəçevir, Şəki, Şuşa, Zaqatala) divarları qamışdan hörülüb suvanmış daxma. – Sizin daxal su buraxırmı? (Zaqatala); – Daxal üstü taxta, yar; Al kəmərimi saxla, yar; Yarım gedif səfərə; Ala unu saxla, yar (Şəki); – …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • daxalça — (Goranboy) qamışdan düzəldilmiş kiçik daxma. – Gətir çuvalı, daxalçıya qoyax …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dalan — (Kürdəmir, Meğri, Şuşa) 1. darvaza (Şuşa). – Dalan belə kiçiy evə yaraşmaz 2. koma, daxma (Meğri). – Burda heç olmasa dalan tix’dirin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • deyə — (Şəki) 1. daxma 2. talvar. – Deyəni biz bağda tikərux, çox vax horda da yatarux …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • fakin — (Lənkəran) müxtəlif əşya qoymaq üçün evin arxa hissəsində ona bitişik tikilən otaq, daxma …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gölüx’ — (Şahbuz) daxma. – Gölüx’də özümüz yatırıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hin — (Qazax, Tovuz) 1. mağara (Qazax) 2. hisli daxma (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”